Yaşam hattının sabitlendiği ankraj noktaları uygun dayanıma sahip hemen her yüzeyde tesis edilebilir. Çelik konstrüksiyonlar, beton yapılar, sandviç panel çatılar, trapez çatılar, membran çatılar ve kenet çatılarda doğrudan çatı profili kullanılarak ankraj sabitlenebilir. Montaj yapılacak yüzeyin uygunluğu için yaşam hattı üreticisinin talimatlarına dikkat etmek gerekir.