Yaşam hatları periyodik bakımları, mevcut yaşam hattı sistemine hâkim ve gerekli eğitimleri almış kişilerce yapılmalıdır. Periyodik bakım esnasında sistem parçalarının mevcut durumu, elemanların işlevselliği, sistem bütünlüğü elle ve gözle muayene edilir. Değişmesi gereken parçalar varsa mutlaka değiştirilmelidir.