İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında yayımlanan ilgili Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği göre yüksekte çalışma gibi riskli işlerde, başta işverenler olmak üzere tüm çalışanlar işi güvenli şekilde yürütmekle sorumludur.  Personelin çalışma sahasına güvenle ulaşması ve çalışma anında güvenle çalışması için gerekli donanımların sağlanması işveren sorumluluğundadır. Düşme ihtimali barındıran yüksekte çalışma alanlarında mutlaka önlem alınmalıdır. Söz konusu önlem, saha koşullarına göre uzman kişilerce tespit edilmeli ve standartlara uygun tedarik sağlanmalıdır. Yaşam hatları düşmeye karşı alınabilecek yaygın önlemler arasındadır.