Yaşam hatları, yatay ve dikey olmak üzere ikiye ayrılır. Yatay yaşam hatları EN 795:2012 standartlarına, dikey yaşam hatları EN 353-1+A1:2018 standartlarına uygun olmalıdır. Yatay yaşam hatları çoklu kullanıcılar tarafından kullanılacaksa CEN TS 16415:2012 teknik şartnamesine uygun olmalıdır. Çelik halatlı yatay yaşam hatları EN 795:2012 Type C, ray tipi rijit yatay yaşam hatları EN 795:2012 Type D, tek nokta ankrajları EN 795:2012 Type A kapsamında değerlendirilir. Sistemlerin ilgili standartlara uygunluğu uluslararası test kuruluşlarınca test edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme için tıklayınız.