İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Politikamız

XTR Safety olarak tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktayız.

Tüm XTR Safety çalışanları, kendilerini korumakla; işlerini güvenli ve sağlıklı şekilde yapmakla beraber müşterilerimizin mallarını ve çevreyi de korumakla yükümlüdürler.

XTR Safety, tüm paydaşlarından İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre ile ilgili tüm gereksinimlere aktif bağlılık ve bu konuda sorumluluk almalarını doğrudan beklemektedir. Bu değerleri esas alarak çalışmak, XTR Safety’nin kurulduğu günden beri yapı taşlarındandır.

XTR Safety, olarak biz;

 • Çevreye ve insana zarar vermemek, korumak
 • Hizmetlerimiz kapsamında kullandığımız malzeme ve enerjiyi doğru oranda verimli şekilde kullanmak
 • Hizmet verdiğimiz alanlarda en iyi uygulama örneklerini oluşturmak ve geliştirmek
 • Çalışma performanslarını izleyerek sürekli gelişmeyi sağlamak, gelişime açık olmak
 • Yürütülen faaliyetler ile ilgili oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre risklerini faaliyet öncesi kontrol edilmesini ve tedbirlerin alınmasını sağlamak
 • Yürütülen faaliyetlerdeki risklerin önlemez ya da tedbirlerin alınmamış olduğu durumlarda tüm çalışanların “işten kaçınma hakkını” kullanmaları konusunda bilgilendirme ve teşvik etmek
 • Her türlü yasal gereksinimleri karşılamak, uymak
 • XTR Safety çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini etkileyen durumlar için görüşlerini almak ve sürekli daha iyisi için geliştirmeye dahil olmalarını sağlamak
 • XTR Safety çalışanlarına gerekli bilgi, talimat verilmesini sağlamak, yapacakları işleri için yeterli yetkinlikte olmalarını sağlayabilmeleri doğrultusunda gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak
 • Her türlü çalışma ortamı koşullarının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak
 • Tüm yazılı politikaları, iç prosedürleri, bilgilendirme ve talimatları düzenli aralıklarla gözden geçirmek, geliştirmek ve yenilenmesini sağlamak

konularına bağlılığımızı beyan ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Politikamız XTR Safety çalışanı olsun olmasın, tüm paydaşlarımız ile paylaşılır.

Referanslarımız

Montaj referanslarımızı görmek için tıklayınız.

Bayilerimiz

Yetkili bayi listesi için tıklayınız.