Garanti Koşulları

Standart Garanti Koşulları

XTR Safety, ürünlerin garanti süresi boyunca ideal şekilde çalışacağını garanti eder. Garanti süresi kapsamında üründe veya sistem parçalarından herhangi birisinde üretimden kaynaklanan bir problem oluşması durumunda XTR Safety aşağıdaki şartlar kapsamında bu parçanın ücretsiz değişimini veya ücretsiz onarılmasını sağlayacaktır.

Garanti ile ilgili talepler için www.xtrsafety.com internet sitesi üzerinden bize veya herhangi bir çözüm ortağımıza ulaşabilirsiniz.

Garanti Süresi

XTR Safety Düşüş Durdurma Sistemleri ve tüm sistem elemanları üretim/montaj tarihinden itibaren 25 yıl üretici garantisi altındadır.

Garanti Koşulları

XTR Safety Düşüş Durdurma Sistemlerinin garantisinin geçerli olması için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

 • Kullanılan ürünlerin tamamının XTR Safety tarafından üretilmiş olması gereklidir.
 • Yaşam hatları tasarımı, XTR Safety tarafından veya yetkilendirilmiş bir çözüm ortağı tarafından yapılmış olmalıdır ve bu durum belgelenmelidir.
 • Yaşam hatları montajı, XTR Safety tarafından veya yetkilendirilmiş montaj ekipleri tarafından yapılmış olmalı ve bu durum belgelenmelidir.
 • Düşüş durdurma sistemlerinin yılda en az bir kere (her yıl veya her düşüşten sonra) periyodik kontrolünün yetkilendirilmiş çözüm ortakları tarafından eksiksiz yapılmış olması ve “Periyodik Bakım Formu”nun her yıl eksiksiz olarak doldurulmuş olması gereklidir.
 • Garanti kapsamında değişecek ürünün üretimi devam etmiyorsa, aynı şartları sağlayan muadil veya daha üst grup bir ürün ile değişim yapılacaktır.
 • Yaşam hatları tasarımı ve montajı yapılırken çatı kaplamalarının ideal koşullarda olduğu varsayılır. Çatı düşüş durdurma sistemlerinin güvenli çalışma süresi, çatı üreticisinin verdiği garanti süresi ile sınırlıdır.

Garanti Kapsamında Olmayan Durumlar

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamında değildir.

 • Normal kullanım süresince oluşabilecek yıpranma ve eskime
 • Zaman içerisinde oluşabilecek yüzeysel korozyon
 • Kullanılan izolasyon malzemeleri ve çatılarda yapılan ankrajlama sonrası oluşabilecek izolasyon problemleri
 • Hatalı montaj ve hat tasarımı nedeni ile oluşabilecek problemler
 • XTR Safety tarafından üretilmemiş yan ürünler (ankraj ayakları, braketler, kişisel koruyucu donanım vb.)
 • Ankraj elemanlarının monte edildiği yüzeylerden kaynaklanacak problemler (çatı kaplamaları, beton, çelik yüzeyler vb.)
 • Sistem ile birlikte kullanılan metal dışı veya tekstil ürünler (ip, lanyard vb.)
 • Ürünlerde meydana gelebilecek görsel yıpranmalar (UV ışınları nedeni ile renklerde solma, etiketlerin hasar görmesi vb.)

Aşağıdaki durumlar sistemlerin garanti kapsamı dışında kalmasını sağlar

 • Bir düşüş durdurma veya hatta yüklenme sırasında meydana gelen hasar ve yıpranmalar
 • Yetkili servis tarafından yapılacak parça değişiminden sonra garanti kaldığı yerden devam eder.
 • Yapılması gereken periyodik kontrollerin zamanında yapılmaması veya yetkisiz kişilerce yapılması.
 • Periyodik Muayene Formunun doldurulmaması veya eksik doldurulması
 • XTR Safety yazılı onayı olmadan sistem veya ürün üzerinde yapılan değişiklikler ve müdahaleler
 • Sistem veya ürünlerin eğitimsiz kişilerce kullanılması nedeni ile oluşan durumlar • Sistem veya ürünlerin üretim amacı dışında veya yanlış kullanılması nedeni ile oluşan durumlar
 • Ürün veya sistem üzerindeki bakım ile ilgili uyarı bilgilerinin ve/veya etiketlerine zarar verilmesi veya çıkartılması
 • Sistemlerin veya ürünlerin XTR Safety tarafından yazılı olarak onaylanmamış/test edilmemiş başka marka ürünler, sistem elemanları veya özel imalat ürünler ile birlikte kullanılması
 • Ankraj elemanlarının yeterli çekere sahip olmayan yüzeylere monte edilmesi sonucu oluşabilecek durumlar
 • Sistem elemanlarının korozif maddelere dolaylı veya direkt olarak maruz kalması sonucu oluşacak korozyon ve durumlar
 • XTR Safety ürünlerinin sürekli yüksek veya düşük ısıya maruz kalması (60°C ‘den daha yüksek veya -25°C’den daha düşük)
 • XTR Safety’nin kontrolünde olmayan koşullar; yangın, sel, deprem, patlama, anormal rüzgar fırtınası, radyasyon, düşen objeler, yüksek titreşimli ortamlar ve benzeri dış etkenlerden dolayı ortaya çıkan hasarlar ve durumlar
 • Sistemlerin yetkisiz kişiler tarafından sökülüp tekrar monte edilmesi

Garanti Kapsamında Gerçekleştirilen Değişim/Onarımlar

 • Garantiden yararlanmak için yapılacak başvuru sırasında aşağıdaki bilgilerin yazılı olarak sağlanması gerekmektedir
 • Şikayetin detaylı raporu
 • Oluşan hasar ile ilgili fotoğraflar
 • Sistem ve/veya ürünlerin satın alındığı ve monte edildiği tarih
 • Montaj sonrası işletmeye teslim edilen “XTR Safety Yaşam Hattı Teslim Tutanağı” aslı
 • Gerçekleştirilen periyodik bakımları gösteren “Periyodik Muayene Formu” aslı
 • Sistem ile birlikte kullanılan yan ürünlerin detayları

 

İstanbul, Mayıs 2018