Yaşam hatlarının kurulumu Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-5 uyarınca üreticinin talimatları doğrultusunda kurulum ve söküm ile ilgili eğitim almış kişilerce yapılabilir. Yaşam hatları bir bütün olarak test edilip sertifikalandırılan sistemler olduğu için farklı markaların ürünleri arasında ciddi farklar oluşabilmektedir. Bu nedenle düşüş durdurma sistemlerinde üretici ve üreticinin yetkilendirdiği ekiplerin kurulum ve söküm yapması son derece önemlidir.