Yaşam hatları, düşüş durdurma sistemlerinde kullanılan kişisel koruyucu ekipmanların sürekli ve güvenli bağlantısına olanak veren ankraj tertibatlarıdır. Düşüş ihtimali bulunan yüksekte çalışma alanlarında toplu koruma imkânı bulunmadığında öncelikli olarak tercih edilmelidir. Yaşam hatları yatay ve dikey olarak temelde ikiye ayrılabilir. Yaşam hatları yerleşim planına göre düşüş durdurma sistemi ya da düşüş sınırlandırma sistemi olarak kullanılabilir.